4.9.10

Culturele diversiteit...

« kunst is geen speeltje.. | no picture please | branchevervaging... »


Branchevervaging en Artistic research...
Artistic research is een masteropleiding aan de Universiteit Maastricht. Het is bedoeld voor 'onder meer beeldend kunstenaars, musici en theatermakers. Ze kunnen in de eenjarige master wetenschappelijk onderzoek doen naar een onderwerp uit het vakgebied. Veel afgestudeerden uit het kunstvakonderwijs hebben behoefte aan reflectie en onderzoek, om hun kennis te verdiepen. De opleiding staat voor onderzoek door kunstenaars, binnen de kunsten.' Op de website is verder te lezen dat 'de opleiding mikt op dubbeltalenten, zoals kunstenaars met interesse voor wetenschappelijke refelectie. Maar ook afgestudeerden van bijvoorbeeld Cultuurwetenschappen met aantoonbare artistieke kwaliteiten.'

Niet iedereen is blij met deze 'branchevervaging'. Koen Brams, directeur van de Jan van Eyck Academie in Maastricht, is zelfs fel tegenstander: 'Kunst en artistiek onderzoek krijgen nu een universitair model opgedrongen, normen die vreemd zijn aan de kunst. NWO wil dat kunstpromovendi hun onderzoeksresultaten helder en consitent uiteenzetten. Hun werk moet meerwaarde hebben voor de academische gemeenschap en voor de wereld van kunst en cultuur, maar ook een breder publiek aanspreken. Het moet maatschappelijk relevant zijn en de nadruk ligt op het communiceren. Stel je voor dat je die eisen aan een natuurkundige oplegt.'

'Kunstenaars worden in een tredmolen gedwongen, ze moeten zich aan universitaire normen conformeren, daar ben ik tegen', zegt Koen Brams. De kunst heeft een eigen traditie, waar steeds aan wordt geschaafd en er is geen behoefte aan een quasiewetenschappelijke vorm van kunst bedrijven. Het is natuurlijk uitstekend wanneer een kunstenaar wetenschapper wil worden, best, dan moet hij zich in wetenschappelijk onderzoek bewijzen, maar hier wordt een tussenveld gecreëerd dat ik niet serieus neem. Het leidt tot kunst die aan kaders en regels beantwoordt, die niet slecht en niet goed is, maar saai en genormeerd.'
bron: http://weblogs.nrc.nl/cultuurblog/2010/02/02/professor-dr-kunstenaar

Branchevervaging...een saai en genormeerd tussenveld...?

Niet alleen vanuit de kunstopleiding is er weerstand tegen de kunstenaar die wetenschapper wil worden. Mijn ervaring na twee jaar studie is dat de kloof tussen universiteit en de kunsten groot is. Zelfs op een opleiding waar je verwacht ondergedompeld te worden in beeld en cultuur ligt de nadruk sterk op taal, filosofie en theorie. In tijden van crisis is er meer behoefte aan mensen die een dam kunnen ontwerpen dan aan iemand die mooi kan schrijven, kreeg ik te horen.

decorbouw Alice in Wonderland Noord Nederlands Toneel Groningen


anna

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please