19.10.08

op zoek naar universele waarheid...

« Amerikaanse verkiezingen | no picture please | het grote gezin »

En dan is het bijna zover. Donderdag het eerste tentamen.
Heb aan een vriendin proberen uit te leggen wat ik studeer.
Culturele wetenschappen wat is dat...
Zij studeerde economie.
Economie is een duidelijk kennisgebied.
Dat is niet het geval bij de studie Culturele Wetenschappen.
Het is vaag, het is breed, het is niet scherp afgekaderd.
Dat maakt het zwaar.
Onderdeel van de opleiding is dat je leert onderzoek te doen.
Je moet zelf actief op zoek naar kennis.
Dat is een leerdoel.
Het bizarre is nu dat ik niet zeker weet of het gelukt is.
Ik weet niet zeker of de stof die ik aan het bestuderen ben, waar is.
Er is geen van te voren vastgestelde kennis die je moet bestuderen.
Je moet de stof zelf verzamelen.
Het probleem hierbij is dat er erg veel onbetrouwbare informatie circuleert.
En niet alleen op internet.
Bij elk boek, bij elke bron moet je je afvragen, klopt dit.
Na zeven weken studie is één ding zeker.
De bronnen spreken elkaar tegen.
Op allerlei fronten.
En dan heb ik het niet over verschillende interpretaties van een theorie.
Nee, de bronnen zijn het over de inhoud van de theorie zelf niet eens.
Simpele feiten zoals geboorteplaats of reden van overlijden.
Je kan er niet blind vanuit gaan dat de feiten kloppen.
Je moet erg lang zoeken naar betrouwbare informatie.
Het gevolg van deze opgedane kennis is dat mijn plezier in het lezen veranderd is.
Mijn naïeve blik ongehinderd door kennis stond open voor elke zienswijze.
Nu herken ik onjuistheden in sommige teksten.
Dat verlaagt het leesplezier.
Is het een incidentele fout of staan er meer onjuistheden in het boek.
Zucht.
Nog drie dagen.
Het eerste tentamen.
Het zal uitwijzen of het gelukt is.
Of het gelukt is een vorm van 'waarheid' uit de teksten te distilleren...

Anna

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please