11.7.08

Hoe de dingen je leven kunnen veranderen 2

« hoe de dingen je leven kunnen veranderen 3 | no picture please | hoe de dingen je leven kunnen veranderen 1 »

Wat is mooi
Hoe bepaal je of de dingen mooi zijn. Een gebouw, een huis, een servies, een stoel.
Wat is mooi?
Dat is een lastige vraag
Wie heeft zich nooit op een feestje laten verleiden tot de oeverloze discussie over, wat is kunst.
Een vraag die alleen maar kan uitmonden in ruzie.
Een onmogelijke vraag.

Klassiek is mooi
Die vraag was, wat betreft de Westerse bouwkunst, niet altijd zo moeilijk te beantwoorde
Een mooi gebouw, was een klassiek gebouw. Een gebouw geïnspireerd op de Griekse bouwstijl.
Door de Grieken bedacht, door de Romeinen overgenomen, herontdekt in de Renaissance en in de negentiende eeuw nogmaals tot leven geroepen.
Er heerste een sterke consensus en stilistische eenheid.
[Hoewel voor de architecten in de 19e eeuw daar toch wat kanttekeningen bijgezet kunnen worden]
Er was geen enkele behoefte om origineel te zijn.
Een Dorische zuil is een Dorische zuil. Een Ionische zuil is fraai zoals die is.
De Corinthische zuil, niks meer aan veranderen.
Totdat een architect op het idee kwam, als je de klassieken kan kopiëren, waarom niet ook de gotiek, of de barok. In de loop van de 19e eeuw, terwijl in hoog tempo de hele kunstgeschiedenis via neostijlen nog eens werd doorlopen, sloeg de verwarring toe. Een klant die een huis wou laten bouwen door een architect kon naast de neostijlen, kiezen uit o.a de Indiase, Chinese, Egyptische, Islamitische, Tiroler of Jacobean stijl.

Welke trend moet je volgen
In 1828 schreef Heinrich Hübsch een boek met de titel 'In welchem Stil sollen wir bauen'
Die titel gaf het dilemma van die tijd weer. Er moest toch een eenvoudig antwoord zijn op de vraag of een eetkamer gemeubileerd moest worden met Oud-Egyptische of wel Chinese stoelen.
Er moest toch een oplossing zijn voor het geruzie tussen de pleitbevechters van de Gotische, Oud-Engelse en Zwitserse stijl.

Ijzer
Het antwoord dat niet echt een antwoord was kwam uit een onverwachte hoek.
Niet de architecten bepaalden wat mooi was, maar de ingenieurs.
Begin 19e eeuw werd het mogelijk ijzer te gebruiken voor bruggen, treinstations en viaducten.
De ingenieurs vroegen zich geen moment af welke stijl ze moesten kiezen.
Of er een Dorische of Ionesche kapiteel nodig was. Ze bouwden zo licht en en zo praktisch en zo functioneel mogelijk. Dat leek de oplossing voor het schoonheidsvraagstuk.
Een gebouw is mooi als het functioneel is en niet versierd is met decoratieve elementen of bv. niet-dragende zuilen.

Functionalisme
Hoe ziet een huis eruit wanneer een architect het idee van schoonheid vergeet en zich alleen bezig houdt met technische functionaliteit.
Voorbeelden daarvan zijn het huis dat Ludwig Wittgenstein bouwde voor zijn zus Gretl,
Villa Savoye van architect Le Corbusier, het Schröderhuis van Rietveld en de villa's van Frank Lloyd Wright,
De modernistische architecten zijn in hun ontwerpen net zo esthetisch, zo niet esthetischer dan hun negentiende eeuwse voorgangers.
Als dat zo is waarom rechtvaardigen ze hun werk dan met technologische argumenten?

Angst voor een mening over schoonheid
Angst lijkt het motief. Er was geen universele norm voor schoonheid meer.
Dus nam men zijn toevlucht tot wetenschappelijk jargon om de criticasters te pareren.
Blijft de vraag wat is mooi en is het mogelijk daar een antwoord op te geven.

Luister naar de gebouwen
Alain de Boton, haalt in zijn boek 'De Architectuur van het Geluk' John Ruskins aan.
Hij zegt, als je gebouwen nu eens niet beschouwt als louter visuele objecten.
Wat als je nu eens je aandacht richt op wat een gebouw representeert
Wat vertelt een gebouw?
Spreekt het over democratie of aristocratie.
Is het open of arrogant
Gastvrij of bedreigend.
Kijkt het naar de toekomst of flirt het naar het verleden.

Wat je mooi vind ben jezelf
Wanneer je iets mooi vind, doe je niet alleen een uitspraak over wat je ziet.
Meer nog, en waarschijnlijk onbewust, doe je een uitspraak waar het ding voor staat.
Als je iets mooi vind, is dat een in de materie vorm gegeven voorliefde van waarden die je aanspreken.
Een uitdrukking van een leven dat jij goed vind.
Waarden die jij belangrijk vind.
Wat jij mooi vind vertelt vooral veel over jezelf.
Het drukt uit wat jij onder een goed leven verstaat.
Niet iedereen heeft hetzelfde idee hoe een zinvol leven eruit ziet
Daarom zijn er ook zoveel discussies over de vraag, wat is mooi.

Wat vind jij
Maar wat zeggen je persoonlijke voor- en afkeur voor de dingen over jezelf?
Waarom vind jij iets mooi of niet mooi?

volgt meer, later, wordt vervolgd

Anna


bron: Alain de Botton
De architectuur van het gelukhoe de dingen je leven kunnen veranderen »

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please