6.2.09

voor bier en studiepunten...

« voor bier en studiepunten... | no picture please | London bridge is falling down... »

Na een relatieve rustige maand beginnen we aan blok 1.D
Onttovering en ideologie
Het gaat over democratie, industrie en wetenschap in de 19e eeuw.
In tegenstelling tot de vorige blokken wordt de leerstof niet van te voren bepaald.
Als aanstaande wetenschapper wordt je geacht je informatie zelf bij elkaar te zoeken.
We krijgen wel een lijst met aanbevolen literatuur. Die lijst is erg lang en frustrerend.
Het kost veel tijd om uit te zoeken in welke boeken relevante informatie staat.
Gelukkig is er onze savant tutor. Hij geeft tips wat wel of niet te lezen.
Hij is jong. Hij weet ongelooflijk veel.
Als hij lesgeeft lijkt hij op een oude professor.

De hobby-mevrouw student valt erg mee. Ze weet ook veel.
Ze heeft geen toegang tot de bibliotheek van de universiteit.
Lijkt me onmogelijk om dan de lessen te volgen maar het lukt haar wel.

Mijn bijdrage aan de lessen komen door domweg heel hard studeren.
Net als de rest van de studenten. Mijn voorkennis is kunst en fotografie.
We krijgen weinig kunst en fotografie....

In de postvakjes liggen de tentamens van het vorige blok.
Er zijn vier vragen. Voor elke vraag kan je tien punten halen.
Het gemiddelde van de vragen bepaald je punt.
Heb voor de vraag die over kunst gaat een tien.
Voor een vraag over Newton een 5,5.
Ben blij met mijn tien en pissig over de 5,5.
Ben niet de enige streber...
Heb studenten echt chagrijnig zien worden over een zes.

Er zijn vier soorten studenten.
De strebers die alle tentamens willen halen en liefst met hoge punten.
De studenten die alle tentamens willen halen maakt niet uit hoe.
Dan zijn er studenten die slim genoeg zijn om alle tentamens in een keer te halen.
Maar ze willen ook nog een leven naast de boeken hebben,
Ze hebben een normaal sociaal leven en doen gewoon een paar jaar langer over de studie.
De vierde categorie zijn de afvallers en de studenten die steeds net niet hun tentamens halen.
Ze gaan voor de herkansing of besluiten toch dat de studie niet bevalt of te moeilijk is.

Het eerste jaar zal een derde van de studenten afhaken.
Dat is het gemiddelde. Ken wel al veel studenten maar nog lang niet alle 75.
Zie nog steeds nieuwe gezichten, maar mis ook bekende gezichten.
Zij die besluiten te stoppen met de studie verdwijnen anoniem.
Herinner me M. Hij werkt in een coffeeshop.
Hij is al wat ouder en hij valt niet onder de categorie typische student.
Bescheiden, levenswijs, aardig. Hij zoekt naar een nieuwe invulling van zijn leven.
Hij zegt dat de coffeeshops zullen verdwijnen in de toekomst.
Hij zegt dat hij de studie moeilijk vind maar ik mis zijn alarm-signaal.
Iedereen vind de studie toch moeilijk, maar bij het tentamen zie ik hem niet.
En daarna ook niet meer.

Naast de vier categorieën is er nog een aparte soort student.
De buitencategorie. De student die alles mee lijkt te zitten
Goede komaf. Ouders die ook gestudeerd hebben.
Daarnaast een gemak. Een sociale vaardigheid.
Docenten houden van deze student. Hij maakt grapjes.
Geeft de gewenste antwoorden op de tentamens.
Haalt negens...

Dit overzicht is niet compleet.
Er moet nog een zesde categorie zijn.
De 'savant' zoals onze docent van dit blok.
De student die later professor wordt.

Vandaag lees ik over de last gentleman, Alexis de Tocqueville [1805 – 1859]
Hij was na de Franse revolutie pessimistisch over het vooruitgangsgeloof.
Dat modernisering onvermijdelijk was, dat wist hij.
Maar dat vooruitgang per definitie een verbetering zou zijn, dat geloofde hij niet.
De Verlichtingsfilosofen geloofden in het goede van de mens.
Tocqueville zegt:

Geen enkele moderne staat kan verhinderen dat de sociale gelijkheid steeds toeneemt,
maar het hangt van hemzelf af of het gelijkheidsbeginsel hem naar slavernij of vrijheid zal voeren, naar kennis of barbarij, naar welvaart of ellende.


Vrijheid en gelijkheid gaat niet goed samen.
Mensen zijn niet gelijk. Sommigen studenten hebben het bij voorbaat makkelijker.
Wat te doen. Accepteren dat dat zo is of de kneusjes helpen.
Met dat dilemma gaan we ons de komende acht weken bezig houden.
Survival of the fittest zoals in Amerika of de verzorgings-staat die Nederland ooit was...


mijn atelier tevens studieruimte....

Anna

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please