14.12.08

een fotografisch geheugen kan ook lastig zijn...

« Justen Thimon... | no picture please | de calculerende student... »

Via een klein lezersonderzoek ben ik er achter gekomen dat Lisette mijn blog leest.
Lisette heeft een non-verbale leerstoornis (NLD) .
Op haar blog staat:

Ik leer heel makkelijk talen.
Heb een fotografisch geheugen voor woorden,
maar vergeet binnen een seconde wat ik gezien heb.

Vind het wel bijzonder.
Heb haar blogzin wel drie keer opnieuw gelezen.
Een fotografisch geheugen voor woorden maar verdwalen in de beelden.
Bij mij is het precies omgekeerd.
Verdwalen in de woorden maar een fotografisch geheugen voor beelden.
Vrijdag weer tentamen.
Er moeten nogal wat woorden geleerd worden.
'Easy peasy'.
Hoef er 'alleen maar' plaatjes van te maken in mijn hoofd.

Na een tip van een blogger besluit ik te Googelen op leerstijlen.
Vind deze tekst:

Een leerling met een sensitieve leerstijl houdt van concrete informatie, deze leerling heeft de neiging om de wereld wat zwart - wit te benaderen en werkt graag vanuit vaste protocollen. Hierdoor wordt vaak heel precies gewerkt. Daar tegenover staat een intuïtieve leerstijl, waarbij de complexiteit van de wereld als uitgangspunt wordt genomen. Leerlingen met een sterke voorkeur voor intuïtief leren werken graag met principes en theorieën, zien de grote verbanden maar lopen het gevaar slordig te werk te gaan.

Leerlingen met een visuele leerstijl leren het makkelijkst door de informatie te zien. Plaatjes, grafieken, schema’s en diagrammen zijn voor deze leerlingen zeer verhelderend. De verbale leerstijl echter is meer op het woord gericht, zowel geschreven als gesproken.

Iemand met de voorkeur om actief te leren, moet met de stof bezig zijn om het te kunnen onthouden. Deze leerlingen hebben een sterke voorkeur voor groepswerk en practicum. Leerlingen met een beschouwende voorkeur werken juist liever alleen. Ze observeren eerst wat er gebeurt en leren door hier over na te denken.

Het verschil tussen de sequentiële en de globale leerstijl zit vooral in de manier waarop een leerling de stof begrijpt. Een leerling met een globale leerstijl heeft graag het hele overzicht voordat er op details wordt ingegaan, terwijl een leerling met een sequentiële leerstijl de stof graag in kleine stapjes gepresenteerd krijgt.

Bron: Universiteitsbibliotheek Utrecht

'Vroeger' kon ik gewoon niet goed leren, zei men. Nu blijk ik een intuïtieve, visuele, globale, beschouwende leerstijl te hebben. Precies het tegenovergestelde als op de universiteit wordt lesgegeven.

AnnaIk denk in beelden, jij onderwijst in woorden...

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please