2.1.12

Rosebud

« rosebud | no picture please | plastic bekers 11-11-11-11 »

Ze scheepten zich in voor een mentale tocht, die in het kleine, het specifieke en het particuliere naar oorzaken zoekt...
Inductief – iteratief onderzoek is een kwalitatieve data-analyse methode. Het is een onderzoekstrategie waarbij wordt geredeneerd vanuit het bijzondere naar het algemene. Hypotheses worden gezocht aan de hand van empirisch onderzoek, waarbij dataverzameling en analyse elkaar aanvullen (Bryman, 2008).
Bij inductief-iteratief onderzoek wordt theorie gevormd vanuit bevindingen. De bevindingen worden teruggekoppeld naar de voorraad van theorie en de onderzoeksresultaten. Dit kan gezien worden als een soort reflectie  Bryman, 2008).
Bij inductief- iteratief onderzoek is vooraf niet bekend naar welke thema’s of categorieën wordt gezocht (Van IJzendoorn, 1988).
Inductief- iteratief onderzoek maakt gebruik van een iteratief proces, een beweging tussen data en theorie, dit is weer te geven met een spiraal, die steeds teruggaande bewegingen maakt (Bryman, 2008). Tijdens het verzamelen van gegevens worden voorlopige analyses gemaakt op grond waarvan nieuwe gegevens worden verzameld (Van IJzendoorn, 1988).


Het kleine detail en de houding van mensen ten opzichte van vuil, afval en lelijkheid in letterlijke zowel als symbolische zin, heeft me altijd gefascineerd. In mijn straatfotografie zoek ik bij voorkeur de rafelranden van de stad op, daar waar het ‘schone’ gedeelte van de stad overgaat in de hood. Een grijs gebied, een gebied waar de stad nog niet af is, in de zin van niet volmaakt. Daar waar de stad nog leeft, want zoals Paul Valéry het formuleert, elke schilder, beeldhouwer, schrijver en musicus weet: in alles wat voltooid is tekent zich de dood af. Rosebud is the online research diary of Anna No Picture: master Arts and Sciences, Artistic Research 2012


Literatuur
Bryman, A. (2008). Social research methods (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
Orton, J.D., (1997). From inductive to iterative Grounded theory: Zipping the gap between processs theory and process data. Groupe HEC, France ScancL Z Mgmt, Vol. 13, No. 4, pp. 419~.38.
IJzendoorn, M. H., van. (1988). De navolgbaarheid van kwalitatief onderzoek: Methodologische uitgangspunten. Opgehaald op 8 maart van: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/1417/1/168_082.pdf

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please