5.3.09

de gevoelige maag van Darwin...

« Justen Thimon... | no picture please | warning do not dump rubbish...

Culturele Wetenschappen
Ben nu op bijna driekwart van het eerste jaar Culturele Wetenschappen.
De oudere instroom-studente die tijdelijk de studie volgt, vraagt naar mijn motivatie om op mijn leeftijd nog aan een universitaire studie te beginnen.
Naïviteit is het enige eerlijke antwoord. Ik dacht werkelijk dat je de studie wel kan doen naast je werk. Welk werk? Mijn freelance inkomsten zijn praktisch nihil. Leef van de inkomsten van A., hoe cliché.
We zien wel, zegt A.

Een brede studie...
Het is wel erg breed, de studie, zegt de oudere instroom-studente. Ik ga liever de diepte in...

met een mager resultaat...
Krijg mijn papers terug. En? vragen mijn mede-studenten.
Heb maar een zesje voor mijn paper.
De docent heeft gezegd dat ik gezien mijn leeftijd beter zou moeten kunnen presteren.
Wat een shit-opmerking.
Leeftijd zou geen rol moeten spelen, vind ik.
Ik beoordeel mijn jonge docenten toch ook niet op hun korte leven.
Het is frustrerend dat papers waar ik weinig aandacht aan besteed beter beoordeelt worden dan die waar ik echt mijn best op doe. Als ik het blurrige vakjargon kopieer en vermom in een onbegrijpelijk essay krijg ik een hoger punt dan als ik een poging doe tot een originele gedachte.
Twee mogelijkheden: mijn originele gedachten zijn niet bijzonder genoeg of er heerst een cultuur van conformisme aan de universiteit.
Zal nog ontdekken welke van de twee opportuun is...

Darwin
Ploeter verder op het gedachtengoed van Darwin.
Lees een biografie van Darwin. Het boek is 960 pagina's dik.
Duh, come on. Dat red je niet in één dag.
Het scheelt wel dat er 120 pagina's in het boek gereserveert zijn voor noten, bibliografie en illustratieverantwoording...

English breakfast
Een toepasselijke foto voor vandaag lijkt me het English breakfast.
Darwin was een ziekelijk man. Hij had chronische darmproblemen.
Hij had braakaanvallen, last van duizeligheid en misselijkheid. De oorzaak lag in zijn gevoelige aard en zijn angst voor het verlies van status en aanzien vanwege zijn controversiële ideeën over de evolutietheorie.
Anna

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please