19.12.08

tentamen kennis en kritiek

« domini canes... | no picture please | de lichtjes van het reuzenrad... »Het tentamen is in het Mecc. In een grote hal. Geen daglicht. Kaal. Groot. Veel.Veel mensen. Er zijn drie tentamens van verschillende faculteiten tegelijkertijd.Mijn partners in crime. Vlak voor aanvang.Zit in sectie drie. Ver achteraan. Waar is de klok? Er is geen klok. Zonder klok gaat het niet. Hoe moet je je tentamen plannen zonder klok. Vraag waar de klok is. De klok komt wordt gezegd. De batterijen zijn zoek. Zodra de batterijen terecht wordt de klok opgehangen.Ben een half uur voor het einde klaar. Alle antwoorden gegeven. Maar niet helemaal tevreden. En? En? vraagt de professor. Hij is benieuwd wat we van het tentamen vonden. We mompelen een vaag antwoord, nog daas van de inspanning. Fijne vakantie, zegt de professor en loopt weer de hal in. Het is een aardige man. Enthousiast. Betrokken. Als je dit tentamen niet haalt ligt het niet aan hem. Hij doet zoveel moeite. De leerstof is niet eenvoudig, maar hij legt uit, en nog eens en nog eens. Tijdens het tentamen loopt hij tussen de tafeltjes door. Beantwoord vragen. Maakt grapjes. Wenst je een fijne vakantie. Hoopt oprecht dat je het tentamen goed maakt. Tuur in de verte naar de klok die inderdaad van batterijen voorzien de goede tijd aangeeft. Heb één Bic-cristal-medium-gel-pen leeg geschreven. Kramp in de vingers. Ben jij manisch, vraagt een mede studente. Ze werpt een blik in mijn tas met wel twintig Bic-pennen. Vind het prettig om een voorraad pennen te hebben. Het gevoel een oneindige schrijfmogelijkheid te hebben. Voor het tentamen beperk ik me tot vier Bic's. Schrijf één Bic helemaal leeg. Zie je wel dat je reserve-pennen nodig hebt. Loop de hal uit. Fijne vakantie, zegt de professor. Bel met de moeder van Justen. Ze zegt dat ze weer gaat studeren. Studeren is leuk, zeg ik.


Anna

Older Post Newer Post

Label Cloud

Search

© no picture please